Bilder til fri bruk

1. mai-tog i Bergen i 1980. Fra fotoarkivet til HBB. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. // Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg gjøre. Kontakt oss gjerne på skeivtarkiv@uib.no dersom du har informasjon.
1. mai-tog i Bergen i 1980. Fra fotoarkivet til HBB. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. // Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg gjøre. Kontakt oss gjerne på skeivtarkiv@uib.no dersom du har informasjon.

Skeivt arkiv har illustrasjonsbilder til fri bruk for presse, forskere, studenter og andre aktører. Bildene skal fungere som en ressurs i opptakten fram mot Skeivt kulturår 2022, men de er også ment for generell bruk i akademisk skriving, pressesammenheng og lignende.

I samlingen kan man blant annet se bilder fra tog og parader samt av straffelover, brosjyrer og tidsskrift. Samligen blir jevnlig oppdatert med nytt materiale.

Bilder til fri bruk – Skeivt kulturår 2022 →

foreningen_for_by_og_bygd_innbetalingsblankett.jpg

Innbetalingsblankett med Forbundet sitt dekknavn foreningen "For by og bygd". Kilde: Skeivt arkiv.