Billedmateriale til fri bruk

Fra fotoarkivet til HBB. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Ukjent fotograf.
Fra fotoarkivet til HBB. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Ukjent fotograf.

Skeivt arkiv har en egen samling av illustrasjonsbilder til fri bruk for presse og andre aktører. Her finner man bilder av Skeivt arkiv samt historisk materiale fra våre samlinger. Bildene skal blant annet tjene som en ressurs i opptakten fram mot Skeivt kulturår 2022, men de er også ment for generell bruk i akademisk skriving, pressesammenheng og lignende.

Gå videre til Skeivt arkivs illustrasjonsbilder.