Den skeive bevegelsen 70 år

Innbetalingsblankett med Forbundets dekknavn foreningen "For by og bygd". Foto: Skeivt arkiv
Innbetalingsblankett med Forbundets dekknavn foreningen "For by og bygd". Foto: Skeivt arkiv
Den 20. mai 1950 ble startskuddet satt for det som i dag er kampen for skeives rettigheter i Norge. Skeivt arkiv markerer 70-årsjubileet med to nye podcastepisoder om hvordan bevegelsen oppstod i Norge og de første årenes aktivisme.

 

Vi har den siste tiden hatt særlig fokus på 50-tallet og oppstarten av det som skulle bli DNF-48, personene involverte og de første sakene. Resultatet finner du i disse to podcastepisodene

- Slik startet norsk homokamp del 1: Erling Næss og Bislet Hospits

Vi går nærmere inn på stedet for det aller første møtet 20. mai 1950, og han som eide det. Hvem var Erling Næss, hvor kom han fra, og hvorfor ble akkurat Bislet Hospits stedet den organiserte norske homokampen startet?

- Slik startet norsk homokamp del 2: Rolf Løvaas

Rolf Løvaas er anerkjent som den første formannen i det som da het Forbundet af 1948, den norske seksjon. Hvem var Rolf Løvaas, hva var hans kampsaker, og hva gjorde at han stilte som formann denne mailørdagen i 1950? 

Du kan også lese mer om disse personene og hendelsene på Skeivopedia, blant annet i denne serien på fem deler om Erling Næss, skrevet av Svein Skeid. I tillegg kan du lese mer om Rolf Løvaas på Gaysir og Skeivopedia

Vi er i tillegg heldige nok til å ha fått muligheten til å dele Hans Wiggo Kristiansens fantastiske bok Masker og mostand, som blant annet tar for seg nettopp hvordan DNF-48 oppstod, og de første årene i organisasjonens liv. Hele boken kan leses på våre nettsider. 

Disse artiklene og podcastene er en del av Skeivt arkivs dokumentasjonsprosjekt på 1950- og 60-tallet, som er et ledd i arbeidet frem mot Skeivt kulturår 2022.

Ved oppstarten i 1950 var det snakk om en homobevegelse - senere har denne bevegelsen også arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold i bredere forstand. Transpersoners rettigheter var ikke et tema de første årene, selv om Forbundet av 1948s første norske brosjyre hevdet at homofile tilhørte et "tredje kjønn". Debatten om et behandlingstilbud for transseksualisme begynte imidlertid så smått allerede på 1950-tallet. Sigrid Sandal har skrevet masteroppgave om dette støttet av Skeivt arkiv.

Helt i starten var det ingen kvinner med i Forbundet, men målet var å få dem med. Løvaas nevnte Sissel Castberg som en lesbisk kvinne som støttet opp under arbeidet tidlig. Etterhvert kom også flere kvinnelige styremedlemmer, blant annet Vigdis Bunkholdt, som ble intervjuet av Skeivt arkiv i 2016.