Eva Kolstad sitt lesarinnlegg i homodebatten i Dagbladet 22. februar 1964.