Polyfoto av Ruth Maier, 27. februar 1940 (utsnitt). Foto: HL-senteret.